Pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás law & economics szempontból – Alapjogokért Központ Blog
Skip to content →

Pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás law & economics szempontból

A tanulmány vizsgálatának elsődleges tárgya az Alapjogokért Központ által már korábban is vizsgált pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok. Az eddigi gyakorlat, valamint a kurrens szakirodalom áttekintése után szerzőnk arra a megállapításra jut, hogy egészen a legutóbbi időkig mind az európai, mind a hazai jogalkotó elsősorban egyre szélesebb körű információadási kötelezettséggel kívánta olyan helyzetbe hozni a fogyasztókat, hogy megfelelő, ésszerű döntéseket tudjanak hozni.

A tanulmány szerint azonban e mainstream megközelítés alapvetően hibás és gyakorlatilag nem vezet, de nem is vezethet megfelelő eredményre. Ennek több okát azonosítja a szerző. Álláspontja szerint mivel a fogyasztók alapvetően nem racionálisan járnak el a pénzügyi termékek piacán (sem), a szolgáltató pénzügyi intézmények a szerződések és az azokhoz fűződő tájékoztatás bonyolításával eredményesen nehezítik meg az általuk meghozandó döntéseket. Mindez még áttekinthetetlenebbé teszi a fogyasztók számára a választást, akadályozza a hatékony versenyt és egy sajnálatos negatív spirált indít be az egyre bonyolultabb és érthetetlenebb pénzügyi konstrukciók irányába. Így a fogyasztók egyre szélesebb rétege nem lesz képes vagy nem lesz hajlandó megérteni vagy megismerni a részére segítségként nyújtott többletinformációt, amely ekképpen nem is befolyásolhatja döntéseit. Tetézi a bajt, hogy a gazdasági élet szereplői mindig egy lépéssel a szabályozó állam előtt járnak.

Véleménye szerint éppen ezért – az információk átadása mellett – erőteljesebb állami beavatkozásra van szükség. Azaz az egyszerűen csomagolt információk (mint például a THM) átadásán túl a hitelezési módszereket objektív alapon szigorító intézkedések szükségesek.

A magyar szabályozás áttekintése után a szerző arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a magyar jogalkotó, illetve egyes szabályozó szervek (a Magyar Nemzeti Bank) a jelenleg nemzetközileg általánosnak mondható trendeket meghaladva egy sokkal hatékonyabb és helyesebb, komplex szabályozási rendszert állított fel. Ebben az összetett regulációs programban mind az információs, mind a megszorító jellegű intézkedések megtalálhatók, és mindemellett kifejezett törekvés észlelhető a pénzügyi ismeretek terjesztésére is. A szerző feltevése szerint ez a rendszer képes védelmet nyújtani a fogyasztók minden rétegének, ugyanakkor nem jelent túlzott beavatkozást a magánjogi szerződéses kapcsolatokba sem.

Published in Egyéb