A jogi szabályozás mint az irreguláris migráció katalizátora – Alapjogokért Központ Blog
Skip to content →

A jogi szabályozás mint az irreguláris migráció katalizátora

Orbán Balázs írásában arra keresi a választ, hogy a hatályos nemzetközi, illetve európai uniós szintű jogi szabályozás miképpen befolyásolja a gyakorlatban a migrációs folyamatokat. Első feltevése értelmében a reguláris migrációs csatornákon rendkívül nehéz megérkezni az EU területére. Így azoknak, akik jelenleg az irreguláris csatornák használatával az EU-ba érkeznek, valójában nincs esélyük a reguláris utat választani. Ezért az érintettek értelemszerűen az irreguláris migrációs csatornák irányába mozdulnak el, amely elsősorban a nemzetközi, valamint az Európai Unió és a tagállamok menekültjogi rendszerének használatát jelenti.

Hogy ezen előfeltevéseit igazolja, először a migrációs szabályrendszer reguláris és irreguláris módozataira vonatkozó főbb szabályozási sarokpontokat azonosítja. Ezt követően statisztikai adatok és empirikus kutatási eredmények felhasználásával a leggyakoribb kibocsátó országok állampolgárai számára rendelkezésre álló reguláris migrációs csatornák kiterjedését vizsgálja meg, végezetül pedig az irreguláris migrációs csatornákkal, illetőleg a menekültügyi rendszer használatával kapcsolatos lehetőségeket tekinti át. Elemzése egyértelművé teszi, hogy az érintetteknek státuszuk legalizálására kizárólag a célországba történő megérkezéssel és a menekültügyi rendszer használatával van lehetőségük.  Ez a tény pedig drasztikusan növeli az EU területére illegálisan érkezők számát.

Orbán tanulmányának végkövetkeztetése, hogy a reguláris migrációs csatornák használatát nehezítő és az irreguláris csatornákat jutalmazó migrációs szabályrendszer jelen pillanatban nemhogy csillapítaná, hanem kifejezetten katalizálja az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomást. Mindebből azt a határozott következtetést vonja le, hogy a jelenlegi migrációs szabályrendszer nem módosításra, hanem paradigmatikus megváltoztatásra szorul.

Published in Egyéb