Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség? – Alapjogokért Központ Blog
Skip to content →

Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség?

Vértesy László tanulmányában a magyarországi családtámogatási, illetve szociális intézkedések és a népesedési, demográfiai mutatók közötti összefüggéseket vizsgálja. Kiinduló kérdése, hogy a politikai és kormányzati célok eléréséhez önmagukban elegendők-e a jogi és gazdasági (racionális) ösztönzők, vagy más eszközök, tényezők is szerepet játszanak. Hogy ezt a kérdést megválaszolja, a gyermeknevelés költségeit veszi számba, majd áttekinti a hazai, állami segítségnyújtás meglehetősen széles, gazdasági és jogi tárházát. Arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a gyermekvállalásnak alapvetően két aspektusa van, a költséghaszon-elemzésen alapuló racionális döntés, és a főként érzelmeken és egyéni valamint kisközösségi értékeken alapuló – gazdaságilag – irracionális válaszok. Az előbbi vizsgálatára a pozitív közgazdaságtant tartja alkalmasabbnak, míg az utóbbihoz inkább viselkedési közgazdaságtant ajánlja. A behaviorista irányzat véleménye szerint valamiképp figyelembe veszi az ember emocionális tulajdonságait is, nem egyszerűen homo œconomicusként kezeli.

Úgy véli, hogy az államnak, a kormányzatnak nem csupán a racionális eszközökre kell fókuszálnia, hanem kezdeményezőleg közre kell működnie az irracionális tényezők alakításában is. A központi költségvetést jelentősen mértékben megterheli a racionális, jogi és gazdasági ösztönzők (állami transzferek, támogatások, gyermekjóléti intézkedések, adókedvezmény, otthonteremtés, társadalombiztosítás, köznevelés) finanszírozása. Az érzelmeket (irracionális döntéseket) befolyásoló technikák egyik előnye viszonylagos olcsóságukban rejlik. Különféle kampányok, rendezvények, gyermekbarát deklarációk és gyermekbarát közhangulat megteremtése, jó példák és gyakorlatok bemutatása a befektetett költségekhez képest meglepően komoly eredményekkel járhatnak. Az államnak ezért mindenképp figyelembe kell vennie az érzelmi, viselkedési faktort ebben a szakpolitikai szegmensben, mert a Vértesy által bemutatott demográfiai mutatók azt támasztják alá, hogy az igen költséges, racionális, pozitív, gazdasági ösztönzőket a társadalmi közhangulat, az egyének szubjektív életképe nagymértékben képes lerontani, ha a gyermekvállalásról van szó.

Published in Egyéb